องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นายคำพันธ์  เยาวเลิศ
นายคำพันธ์ เยาวเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
การประเมิน ITA
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
384   คน
สถิติทั้งหมด
144917   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561
ภาพกิจกรรม อบต.แก้งไก่
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนธนา...
  การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนธนา...
 • การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครอ...
  การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครอ...
 • หนูน้อย ปลูกผักรักษ์โลก
  หนูน้อย ปลูกผักรักษ์โลก
 • โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้าน...
  โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้าน...
 • ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา
  ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา
 • กิจกรรมจิตอาสาวัดป่านาขาม
  กิจกรรมจิตอาสาวัดป่านาขาม
 • วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. น...
  วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. น...
 • ประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันส...
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันส...
 • ภาพกิจกรรมรวมวันเด็กแห่งชาติ “มองโลกก...
  ภาพกิจกรรมรวมวันเด็กแห่งชาติ “มองโลกก...
 • การจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เป็นประจำทุก...
  การจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เป็นประจำทุก...
 • ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไก่ ...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไก่ ...
 • โครงการดูแลใส่ใจสุขภาพอนามัยสำหรับเด็...
  โครงการดูแลใส่ใจสุขภาพอนามัยสำหรับเด็...
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสมเด็จพระนางเจ้...
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสมเด็จพระนางเจ้...
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย แ...
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย แ...
 • วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส...
  วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส...
 • วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 อบต.แก้งไก่ ได...
  วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 อบต.แก้งไก่ ได...
 • วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 อบต.แก้งไก่ ได...
  วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 อบต.แก้งไก่ ได...
 • วันที่ 26 กรกฏาคม 2566 ได้เข้าร่วมรับ...
  วันที่ 26 กรกฏาคม 2566 ได้เข้าร่วมรับ...
นางสาวพวงเพชร บริหาร
นางสาวพวงเพชร บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
นายจิตติพร ไตรพิมพ์
นายจิตติพร ไตรพิมพ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 17/06/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 1
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 23
ลงข่าว : 17/06/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 1
ประกาศ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลงข่าว : 14/06/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 2
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
ลงข่าว : 13/06/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 6
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ 1/ 2567 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูลไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 ค
ลงข่าว : 13/06/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพราะเจาะจง
ลงข่าว : 20/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 20
ลงข่าว : 15/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 19
ลงข่าว : 15/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 22
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ลงข่าว : 16/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการประจำรถกู้ชีพ - กู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 08/05/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 16
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566
ลงข่าว : 08/08/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 184
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดืน พฤษภาคม 2566
ลงข่าว : 17/07/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 174
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ลงข่าว : 01/11/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 205
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ลงข่าว : 01/12/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 189
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
ลงข่าว : 31/03/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 229
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ลงข่าว : 28/02/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 199
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
ลงข่าว : 04/01/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 239
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2566
ลงข่าว : 31/01/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 258
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดืน พฤษภาคม 2565
ลงข่าว : 08/06/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 382
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
ลงข่าว : 05/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 368
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
12/06/2024 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/06/2024 : จ้างจัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2024 : ซื้ออุปกรณ์จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/05/2024 : ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/05/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/05/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/05/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2024 : จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2024 : ซื้อถุงยังชีพมอบผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/05/2024 : ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบสอบถามความคิดเห็น
โหวดวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
วันจักรี 6 เมษายน
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ศาลปกครอง
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ธ.ออมสิน
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมบัญชีกลาง
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • ธ.ธกส
 • กรมทางหลวง
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เว็บไซต์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กรมสรรพากร
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • โยธาไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กระทรวงการคลัง
 • คลังข่าวมหาดไทย