องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นายคำพันธ์   เยาวเลิศ
นายคำพันธ์ เยาวเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
การประเมิน ITA
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
188   คน
สถิติทั้งหมด
171408   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

สำนักปลัด

ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพวงเพชร บริหาร
ตำแหน่ง :
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
เบอร์ติดต่อ : 0621749167
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
จ่าเอกสุริยน พัวตนะ
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ : 065-045-3711
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญฤทธิ์ บุญเดช
ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 083-456-7324
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางพิมพ์จันทร์ วงสุวรรณ
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ : 085-010-8533
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเฉลิมพล อ้วนดวงดี
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 087-227-3437
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมนึก สิงห์คีประภา
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
เบอร์ติดต่อ : 080-904-7049
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายภุไท ชัยพิเนตร
ตำแหน่ง :
จนท.ประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ : 098-172-2327
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุวรรณา ทองสงค์
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการช่วยงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ : 092-460-7172
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววิลาวรรณ ฉานสูงเนิน
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการช่วยงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ : 095-203-3606
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวศิโรรัตน์ สีย่อ
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ : 095-664-4810
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวกรรนิกา ขุนศรี
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการช่วยงานสวัสดิการสังคม
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายกฤษดา บุญภา
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ : 064-1486363
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1