องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นางสาวพวงเพชร   บริหาร
นางสาวพวงเพชร บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ปฏิบัติหน้าที่นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
36   คน
สถิติทั้งหมด
34620   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

สำนักปลัด

ชื่อ - นามสกุล :
จ่าเอกสุริยน พัวตนะ
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ : 0-6504-53711
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นาวสาวมลิดา โพธิกมล
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 0910645747
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอัญชลี วิจิตรปัญญา
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 087-364-6867
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญฤทธิ์ บุญเดช
ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 083-456-7324
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายอติชาติ อาษาเสน
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ : 0619414774
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางนาตยา จำปานิล
ตำแหน่ง :
ผช.จพง.ธุรการ
เบอร์ติดต่อ : 080-757-6758
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมนึก สิงห์คีประภา
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
เบอร์ติดต่อ : 080-904-7049
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายลือชัย จำปานิล
ตำแหน่ง :
จนท.ประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ : 080-732-5952
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายภุไท ชัยพิเนตร
ตำแหน่ง :
จนท.ประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ : 098-172-2327
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายจตุพงศ์ กอเขียวหล้า
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 083-333-4496
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพรทิพย์ ใจตรง
ตำแหน่ง :
ช่วยงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ : 062-103-1554
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเสฏฐวุฒิ สาสุข
ตำแหน่ง :
ประจำรถบรรทุกดับเพลิง
เบอร์ติดต่อ : 098-605-6895
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุวรรณา ทองสงค์
ตำแหน่ง :
ช่วยงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ : 092-460-7172
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายคำผ่อง ชาอินทร์
ตำแหน่ง :
ขับรถกู้ชีพ
เบอร์ติดต่อ : 087-806-9383
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1