องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
14   คน
สถิติทั้งหมด
18356   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

สำนักปลัด

ชื่อ - นามสกุล :
จ่าเอกสุริยน พัวตนะ
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นาวสาวมลิดา โพธิกมล
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอัญชลี วิจิตรปัญญา
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญฤทธิ์ บุญเดช
ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางนาตยา จำปานิล
ตำแหน่ง :
ผช.จพง.ธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมนึก สิงห์คีประภา
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายลือชัย จำปานิล
ตำแหน่ง :
จนท.ประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายภุไท ชัยพิเนตร
ตำแหน่ง :
จนท.ประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมชาย จินนาโด
ตำแหน่ง :
จนท.ประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายจตุพงศ์ กอเขียวหล้า
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพรทิพย์ ใจตรง
ตำแหน่ง :
ช่วยงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายพงษ์พิศณุ จูมพลา
ตำแหน่ง :
ช้วยงานบันทึกข้อมูลและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ : 096-049-0346
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเสฏฐวุฒิ สาสุข
ตำแหน่ง :
ประจำรถบรรทุกดับเพลิง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายตะวัน แสงมณี
ตำแหน่ง :
ประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุวรรณา ทองสงค์
ตำแหน่ง :
ช้วยงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอภินันท์ ทะราช
ตำแหน่ง :
ประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายคำผ่อง ชาอินทร์
ตำแหน่ง :
ขับรถกู้ชีพ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสิทธิจารย์ คำภาโคก
ตำแหน่ง :
ประจำรถบรรทุกดับเพลิง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุพรรณ มูลอุดม
ตำแหน่ง :
ประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1