องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นายคำพันธ์   เยาวเลิศ
นายคำพันธ์ เยาวเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
การประเมิน ITA
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
63   คน
สถิติทั้งหมด
104534   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

กิจการสภา

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญของปีถัดไป (พ.ศ.2566)
ประกาศสภา อบต.แก้งไก่ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 1 ประจำปี 2565


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1