องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นายคำพันธ์   เยาวเลิศ
นายคำพันธ์ เยาวเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
การประเมิน ITA
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
388   คน
สถิติทั้งหมด
144921   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

กิจการสภา

o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ขอเชิญประชุม คณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 3)
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565
เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2565
รายการการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญของปีถัดไป (พ.ศ.2566)
ประกาศสภา อบต.แก้งไก่ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 1 ประจำปี 2565


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1