องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นางสาวพวงเพชร   บริหาร
นางสาวพวงเพชร บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ปฏิบัติหน้าที่นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
36   คน
สถิติทั้งหมด
34620   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

ข่าวประกาศทั้งหมด

ค้นหาจาก :
28/06/2564 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุ โรคลัมปีสกิน 37
23/06/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุกขยะ 17
23/06/2564 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อาหารเสริม นม 23
21/06/2564 : แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี.ค.64 43
21/06/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มีนาคม 2564 19
21/06/2564 : ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุตาโครงการตั้งจุดตรวจโควิด 30
21/06/2564 : ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 31
14/06/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ระดับปฐมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24
14/06/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
14/06/2564 : ประกาศ ยกเลิกผู้ชนะการคัดเลือก 25
14/06/2564 : ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศการคัดเลือก 21
14/06/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัยหาไข้เลือดออก 22
14/06/2564 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564 21
12/05/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก้งไก่ ม.3 (ถนนสายไปห้วยจาน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
12/05/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31
12/05/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32
12/05/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจัดจ้างเหมาจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4พ.ค.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40
05/05/2564 : ประกาศ อบต.แก้งไก่ เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยวิธีเจาะจง 36
05/05/2564 : ประกาศ อบต.แก้งไก่ เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก้งไก่ ม.3 (ถนนสายไปหน้าฝายห้วยจาน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39
30/04/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารรายงานประชุมสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42
30/04/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
30/04/2564 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32
28/04/2564 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างปรระจำเดือน มีนาคม2563 31
28/04/2564 : ประกาศผู้เสนอราคาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 26
28/04/2564 : ประกาศผู้เสนอราคาประจำเดือน มกราคม 2564 25
23/02/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
23/02/2564 : ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
09/02/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์เชื่อมประปาหมู่บ้าน บ้านนาขาม (คุ้มน้อยห้วยหินขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
05/02/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานในงานกองการศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34
04/02/2564 : 4 ก.พ.64 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างประกอบอาหาร,อาหารว่างละเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
21/01/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30
20/01/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
20/01/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. 23
20/01/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.. 23
15/01/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโดรงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31
14/01/2564 : 14 ม.ค. 64 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
14/01/2564 : 14 ม.ค. 64 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28
28/04/2564 : 14 ม.ค 64 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23
28/04/2564 : 11 ม.ค. 64 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34
28/04/2564 : 4 ม.ค. 64 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
27/04/2564 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดจ้างประกอบอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
27/04/2564 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 53
22/04/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ธันวาคม 2563 31
22/04/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 29
22/10/2563 : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างปรระจำเดือน ตุลาคม 2563 40
20/01/2564 : ประกาศ อบต.แก้งไก่ เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเจื้อง หมู่ที่ 4(ถนนสายนาแล จุดที่1บ้านพ่อจุ้ย) 75
15/01/2564 : ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสังกะลีหมู่5 (จำนวน3เส้น)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64
07/12/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่2 47
26/10/2563 : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพของพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 61
26/10/2563 : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 58


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2