องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นางสาวพวงเพชร  บริหาร
นางสาวพวงเพชร บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ปฏิบัติหน้าที่นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
3   คน
สถิติทั้งหมด
25868   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561
ภาพกิจกรรม อบต.แก้งไก่
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1ครั้งที่ 1 ...
  การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1ครั้งที่ 1 ...
 • โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศก...
  โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศก...
 • โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยใจ
  โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยใจ
 • กิจกรรม 5 ส.
  กิจกรรม 5 ส.
 • การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1...
  การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1...
 • กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับวัดป่านาขาม
  กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับวัดป่านาขาม
 • ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช พ.ศ.2563
  ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช พ.ศ.2563
 • พิธีมอบป้ายรับรองอาหารปลอดภัยและเวทีแ...
  พิธีมอบป้ายรับรองอาหารปลอดภัยและเวทีแ...
 • พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเร...
  พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเร...
 • พิธี​วางพวงมาลาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท...
  พิธี​วางพวงมาลาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท...
 • กิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ
  กิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ
 • โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับปฐมว...
  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับปฐมว...
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภา...
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภา...
 • โครงการฝึกอบรมลดปริมาณขยะ 2563
  โครงการฝึกอบรมลดปริมาณขยะ 2563
 • การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1...
  การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1...
 • การสนับสนุนรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ
  การสนับสนุนรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ
 • การตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลขอ...
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลขอ...
 • โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภั...
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภั...
นางสาวพวงเพชร บริหาร
นางสาวพวงเพชร บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
นายบรรพต สาสุข
นายบรรพต สาสุข
ประธานสภา
ประกาศการโอนงบประมาณประจำปี 2563 ครั้งที่ 12
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2563
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 10
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9
ประกาศ อบต.แก้งไก่ เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเจื้อง หมู่ที่ 4(ถนนสายนาแล จุดที่1บ้านพ่อจุ้ย)
ลงข่าว : 20/01/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 12
ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสังกะลีหมู่5 (จำนวน3เส้น)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 15/01/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่2
ลงข่าว : 07/12/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 9
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพของพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ลงข่าว : 26/10/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 26
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ลงข่าว : 26/10/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 21
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพของพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ลงข่าว : 26/10/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 23
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสังกะลี ม.5 (ถนนโนนบก)
ลงข่าว : 29/09/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 37
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสมัญที่ 3 ประจำปี 2563
ลงข่าว : 31/07/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 70
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
ลงข่าว : 09/07/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 88
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563
ลงข่าว : 26/03/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 98
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถจ.หนองคาย
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
16/02/2021 : จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๖๖๗ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2021 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านนาขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/02/2021 : ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์เชื่อมประปาหมู่บ้าน บ้านนาขาม (คุ้มน้อยห้วยหินขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2021 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเจื้อง หมู่ที่ ๔ (ถนนสายนาแลจุดที่ 1 บ้านพ่อจุ้ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2021 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านสังกะลี หมู่ที่ 5 (จำนวน 3 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/12/2020 : จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/12/2020 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2020 : จ้างจัดทำสปอตและโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามโครงการเทศกาลเล่นโหวด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2020 : จ้างเหมาในการตกแต่งรถและขบวนแห่ ตามโครงการเทศกาลเล่นโหวด ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/12/2020 : จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ในพิธีงานบุญ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามโครงการเทศกาลเล่นโหวด ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบสอบถามความคิดเห็น
กระดานข่าวทั่วไป
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
ตึกอนาลโยเมตตา โรงพยาบาลสังคม จ หนองคายดูให้จบและแชร์ต่อกันไปเยอะๆนะครับ
โหวดวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
วันจักรี 6 เมษายน
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< มีนาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กระทรวงการคลัง
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมสรรพากร
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ธ.ธกส
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมทางหลวง
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • โยธาไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กรมบัญชีกลาง
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ศาลปกครอง
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงบประมาณ
 • เว็บไซต์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์