องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นางสาวพวงเพชร  บริหาร
นางสาวพวงเพชร บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ปฏิบัติหน้าที่นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
30   คน
สถิติทั้งหมด
28923   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561
ภาพกิจกรรม อบต.แก้งไก่
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ประชุมสภาสมัยสามัญที่2 ครั้งที่1
  ประชุมสภาสมัยสามัญที่2 ครั้งที่1
 • โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน...
  โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน...
 • โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศก...
  โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศก...
 • ร่วมถวายราชสักการะ เนื่องใน "วัน...
  ร่วมถวายราชสักการะ เนื่องใน "วัน...
 • โครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่...
  โครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่...
 • การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1ครั้งที่ 1 ...
  การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1ครั้งที่ 1 ...
 • โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศก...
  โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศก...
 • โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยใจ
  โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยใจ
 • กิจกรรม 5 ส.
  กิจกรรม 5 ส.
 • การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1...
  การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1...
 • กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับวัดป่านาขาม
  กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับวัดป่านาขาม
 • ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช พ.ศ.2563
  ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช พ.ศ.2563
 • พิธีมอบป้ายรับรองอาหารปลอดภัยและเวทีแ...
  พิธีมอบป้ายรับรองอาหารปลอดภัยและเวทีแ...
 • พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเร...
  พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเร...
 • พิธี​วางพวงมาลาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท...
  พิธี​วางพวงมาลาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท...
 • กิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ
  กิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ
 • โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับปฐมว...
  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับปฐมว...
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภา...
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภา...
นางสาวพวงเพชร บริหาร
นางสาวพวงเพชร บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
นายบรรพต สาสุข
นายบรรพต สาสุข
ประธานสภา
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านและยื่นคำร้องขอรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านและยื่นคำร้องขอรับเบี้ยสงเคราะห์ผู้พิการ
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านและยื่นคำร้องขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ
ประกาศการโอนงบประมาณประจำปี 2563 ครั้งที่ 12
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2563
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก้งไก่ ม.3 (ถนนสายไปห้วยจาน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 12/05/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 12/05/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 12/05/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจัดจ้างเหมาจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4พ.ค.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 12/05/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 3
ประกาศ อบต.แก้งไก่ เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยวิธีเจาะจง
ลงข่าว : 05/05/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 8
ประกาศ อบต.แก้งไก่ เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก้งไก่ ม.3 (ถนนสายไปหน้าฝายห้วยจาน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 05/05/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารรายงานประชุมสภาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 30/04/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 30/04/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 3
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 30/04/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 5
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างปรระจำเดือน มีนาคม2563
ลงข่าว : 28/04/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 6
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
07/05/2021 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/05/2021 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก้งไก่ หมู่ที่ 3 (ถนนสายไปหน้าฝายห้วยจาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2021 : จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/04/2021 : ซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2021 : จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/04/2021 : จ้างฝังกลบบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/04/2021 : ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2021 : จ้างเหมาประกอบอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2021 : ซื้อเครื่องเป่าลมเป่าใบไม้,เครื่องเลื่อยยนต์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2021 : เครื่องเป่าลมเป่าใบไม้, เครื่องเลื่อยยนต์ ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า

แบบสอบถามความคิดเห็น
กระดานข่าวทั่วไป
ทดสอบระบบ ( อ่าน 12 / ตอบ 1 )
    โดย : ทดสอบ   เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2564 : 09:14    ตอบล่าสุด : ทดสอบ
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
ตึกอนาลโยเมตตา โรงพยาบาลสังคม จ หนองคายดูให้จบและแชร์ต่อกันไปเยอะๆนะครับ
โหวดวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
วันจักรี 6 เมษายน
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< พฤษภาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ศาลปกครอง
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ธ.ออมสิน
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • เว็บไซต์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กรมจัดหางาน
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ธ.ธกส
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงบประมาณ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กระทรวงการคลัง
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • โยธาไทย
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล