องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นายคำพันธ์  เยาวเลิศ
นายคำพันธ์ เยาวเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
995   คน
สถิติทั้งหมด
175127   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561
ภาพกิจกรรม อบต.แก้งไก่
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนธนา...
  การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนธนา...
 • การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครอ...
  การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครอ...
 • หนูน้อย ปลูกผักรักษ์โลก
  หนูน้อย ปลูกผักรักษ์โลก
 • โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้าน...
  โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้าน...
 • ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา
  ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา
 • กิจกรรมจิตอาสาวัดป่านาขาม
  กิจกรรมจิตอาสาวัดป่านาขาม
 • วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. น...
  วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. น...
 • ประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันส...
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันส...
 • ภาพกิจกรรมรวมวันเด็กแห่งชาติ “มองโลกก...
  ภาพกิจกรรมรวมวันเด็กแห่งชาติ “มองโลกก...
 • การจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เป็นประจำทุก...
  การจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เป็นประจำทุก...
 • ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไก่ ...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไก่ ...
 • โครงการดูแลใส่ใจสุขภาพอนามัยสำหรับเด็...
  โครงการดูแลใส่ใจสุขภาพอนามัยสำหรับเด็...
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสมเด็จพระนางเจ้...
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสมเด็จพระนางเจ้...
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย แ...
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย แ...
 • วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส...
  วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส...
 • วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 อบต.แก้งไก่ ได...
  วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 อบต.แก้งไก่ ได...
 • วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 อบต.แก้งไก่ ได...
  วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 อบต.แก้งไก่ ได...
 • วันที่ 26 กรกฏาคม 2566 ได้เข้าร่วมรับ...
  วันที่ 26 กรกฏาคม 2566 ได้เข้าร่วมรับ...
นางสาวพวงเพชร บริหาร
นางสาวพวงเพชร บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
นายจิตติพร ไตรพิมพ์
นายจิตติพร ไตรพิมพ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 (สายนาตู้ผ่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 12/07/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 10
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกกล้า หมู่ที่ 1 (สานบ้านตู้สว่างไปบ้านนางสุชานันท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 12/07/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการช่วยงานพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 01/07/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 01/07/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 01/07/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 01/07/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการประจำรถขยะ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 01/07/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการช่วยงานธุรการงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 01/07/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการคนสวน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 01/07/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาบริการช่วยงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 01/07/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 9
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566
ลงข่าว : 08/08/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 221
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดืน พฤษภาคม 2566
ลงข่าว : 17/07/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 209
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
ลงข่าว : 01/11/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 253
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ลงข่าว : 01/12/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 227
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566
ลงข่าว : 31/03/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 267
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ลงข่าว : 28/02/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 234
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
ลงข่าว : 04/01/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 275
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2566
ลงข่าว : 31/01/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 300
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดืน พฤษภาคม 2565
ลงข่าว : 08/06/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 422
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
ลงข่าว : 05/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 417
ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
15/07/2024 : จ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2024 : ซื้อครุภัณฑ์สำหรับการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2024 : จ้างเหมาจัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2024 : ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (นางมะณีวัล สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2024 : ซื้อ วัสดุ - อุปกรณ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (นางสม ถาไชยรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/07/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/07/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2024 : จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2024 : จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2024 : จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข ๔๑๗๒ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบสอบถามความคิดเห็น
โหวดวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
วันจักรี 6 เมษายน
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ธ.ธกส
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ธ.ออมสิน
 • กรมสรรพากร
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กรมบัญชีกลาง
 • กระทรวงการคลัง
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ศาลปกครอง
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • เว็บไซต์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
 • กรมทางหลวง
 • กรมจัดหางาน
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • โยธาไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ