องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นางสาวพวงเพชร  บริหาร
นางสาวพวงเพชร บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ปฏิบัติหน้าที่นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
10   คน
สถิติทั้งหมด
22879   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561
ภาพกิจกรรม อบต.แก้งไก่
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • กิจกรรม 5 ส.
  กิจกรรม 5 ส.
 • การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1...
  การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1...
 • กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับวัดป่านาขาม
  กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับวัดป่านาขาม
 • ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช พ.ศ.2563
  ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช พ.ศ.2563
 • พิธีมอบป้ายรับรองอาหารปลอดภัยและเวทีแ...
  พิธีมอบป้ายรับรองอาหารปลอดภัยและเวทีแ...
 • พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเร...
  พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเร...
 • พิธี​วางพวงมาลาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท...
  พิธี​วางพวงมาลาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท...
 • กิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ
  กิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ
 • โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับปฐมว...
  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับปฐมว...
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภา...
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภา...
 • โครงการฝึกอบรมลดปริมาณขยะ 2563
  โครงการฝึกอบรมลดปริมาณขยะ 2563
 • การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1...
  การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1...
 • การสนับสนุนรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ
  การสนับสนุนรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ
 • การตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลขอ...
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลขอ...
 • โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภั...
  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภั...
 • โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิ...
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิ...
 • โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก
 • โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ(สมเด็จพ...
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ(สมเด็จพ...
นางสาวพวงเพชร บริหาร
นางสาวพวงเพชร บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
นายบรรพต สาสุข
นายบรรพต สาสุข
ประธานสภา
ประกาศการโอนงบประมาณประจำปี 2563 ครั้งที่ 12
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2563
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 10
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพของพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ลงข่าว : 26/10/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 6
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ลงข่าว : 26/10/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 8
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพของพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ลงข่าว : 26/10/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสังกะลี ม.5 (ถนนโนนบก)
ลงข่าว : 29/09/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 19
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสมัญที่ 3 ประจำปี 2563
ลงข่าว : 31/07/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 46
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
ลงข่าว : 09/07/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 71
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563
ลงข่าว : 26/03/2563 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 79
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ประจำปี 2562
ลงข่าว : 08/01/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 200
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 07/01/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 190
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 29/10/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ อบต.แก้งไก่ 241
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถจ.หนองคาย
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
11/11/2020 : ซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกบ้านโสกกล้า หมู่ที่ 1 (ถนนแยกทางหลวง 2376 ทางบ้านโสกกล้า-บ้านหนองแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/10/2020 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านเจื้อง หมู่ที่ 4 (จำนวน 2 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/10/2020 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านโสกกล้า หมู่ที่ ๑ (จำนวน ๔ เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/10/2020 : จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/09/2020 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสังกะลี หมู่ที่ ๕ (ถนนสายคุ้มโนนบก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2020 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาขาม หมู่ที่ ๒ (สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - คุ้มน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2020 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 (จำนวน 4 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2020 : จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2020 : จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/08/2020 : ซื้อวัสดุปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกบ้านโสกกล้า หมู่ที่ 1 (ถนนแยกทางหลวง 2376 ทางบ้านโสกกล้า - บ้านหนองแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบสอบถามความคิดเห็น
กระดานข่าวทั่วไป
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
ตึกอนาลโยเมตตา โรงพยาบาลสังคม จ หนองคายดูให้จบและแชร์ต่อกันไปเยอะๆนะครับ
โหวดวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
วันจักรี 6 เมษายน
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< พฤศจิกายน 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ธนาคารกรุงไทย
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กรมทางหลวง
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมจัดหางาน
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศาลปกครอง
 • เว็บไซต์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
 • กรมบัญชีกลาง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กระทรวงการคลัง
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมสรรพากร
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ธ.ธกส
 • สำนักงบประมาณ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • โยธาไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา