องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นางสาวพวงเพชร  บริหาร
นางสาวพวงเพชร บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ปฏิบัติหน้าที่นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
38   คน
สถิติทั้งหมด
38188   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561
ภาพกิจกรรม อบต.แก้งไก่
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนผู...
  การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนผู...
 • ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2564
  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2564
 • การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1...
  การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1...
 • การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคระบา...
  การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคระบา...
 • โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก
 • การตั้งด่านตรวจ/จุดสกัด เฝ้าระวังป้อง...
  การตั้งด่านตรวจ/จุดสกัด เฝ้าระวังป้อง...
 • การประชุมการเตรียมความพร้อมรับสถานการ...
  การประชุมการเตรียมความพร้อมรับสถานการ...
 • โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ...
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ...
 • ประชุมสภาสมัยสามัญที่2 ครั้งที่1
  ประชุมสภาสมัยสามัญที่2 ครั้งที่1
 • โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน...
  โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน...
 • โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศก...
  โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศก...
 • ร่วมถวายราชสักการะ เนื่องใน "วัน...
  ร่วมถวายราชสักการะ เนื่องใน "วัน...
 • โครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่...
  โครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่...
 • การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1ครั้งที่ 1 ...
  การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1ครั้งที่ 1 ...
 • โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศก...
  โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศก...
 • โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยใจ
  โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยใจ
 • กิจกรรม 5 ส.
  กิจกรรม 5 ส.
 • การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1...
  การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1...
นางสาวพวงเพชร บริหาร
นางสาวพวงเพชร บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
นายบรรพต สาสุข
นายบรรพต สาสุข
ประธานสภา
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านและยื่นคำร้องขอรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านและยื่นคำร้องขอรับเบี้ยสงเคราะห์ผู้พิการ
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านและยื่นคำร้องขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ
ประกาศการโอนงบประมาณประจำปี 2563 ครั้งที่ 12
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2563
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาขาม หมู่ที่ 2 (ถนนสายจุดสามแยกไปบ่อขยะ) โดยวิะีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 17/09/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 4
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดฌรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ถูกกักตัว ดดยวิะีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 17/09/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 4
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดจ้างเประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 17/09/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 5
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.แก้งไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 17/09/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 6
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงครุภัฑ์พาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 09/09/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ผู้ถูกกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 09/09/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 5
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 09/09/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างซ่อมบำรุงครุภณฑ์พาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 31/08/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างซ่อมบำรุงครุภณฑ์พาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 26/08/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนการจัดทำโรงพยาบาลศูนย์พักคอยและการแยกกักตัวที่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.jpeg
ลงข่าว : 20/08/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 11
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้่างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
ลงข่าว : 13/08/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 15
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564
ลงข่าว : 13/08/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 20
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
ลงข่าว : 13/08/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 16
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
ลงข่าว : 13/08/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 16
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี.ค.64
ลงข่าว : 21/06/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 59
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564
ลงข่าว : 14/06/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 37
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
09/09/2021 : จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/08/2021 : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/08/2021 : ซื้อถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ผู้ถูกกักกันตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/08/2021 : ซื้อวัสดุ ตามโครงการสนับสนุนการจัดทำโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย (Community Isolation) และการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/08/2021 : ซื้อถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ผู้ถูกกักกันตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/08/2021 : ซื้อวัสดุ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/08/2021 : ซื้อวัสดุ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2021 : จ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2021 : ซื้อวัสดุ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2021 : ซื้อวัสดุ ตามโครงการป้องกัน และระงับโรคระบาด โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโคกระบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบสอบถามความคิดเห็น
กระดานข่าวทั่วไป
Lว็Uเกมส์ออนใลน์รูปแบบใหม่ ( อ่าน 1 / ตอบ 0 )
    โดย : AMB888VIP   เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2564 : 06:59   
ขออนุญาตใช้พื้นที่ประชาสัมพันธ์ ข่าวดี ( อ่าน 3 / ตอบ 0 )
    โดย : 8889   เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2564 : 14:02   
เกมสนุก จ่ายเยอะกว่าที่อื่น ( อ่าน 7 / ตอบ 0 )
    โดย : น้องพาย   เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2564 : 21:19   
รายได้เสริมจากการเล่นเกมส์ ( อ่าน 8 / ตอบ 0 )
    โดย : AMB888VIP   เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2564 : 00:27   
เรียนรู้การเงินออนไลน์ ( อ่าน 5 / ตอบ 0 )
    โดย : gaming   เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2564 : 20:57   
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
ตึกอนาลโยเมตตา โรงพยาบาลสังคม จ หนองคายดูให้จบและแชร์ต่อกันไปเยอะๆนะครับ
โหวดวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
วันจักรี 6 เมษายน
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< กันยายน 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ธ.ออมสิน
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ศาลปกครอง
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • เว็บไซต์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
 • กรมทางหลวง
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กรมสรรพากร
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กรมจัดหางาน
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมบัญชีกลาง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • โยธาไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กระทรวงการคลัง
 • ธ.ธกส
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ