องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นางสาวพวงเพชร  บริหาร
นางสาวพวงเพชร บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ปฏิบัติหน้าที่นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
41036   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561
ภาพกิจกรรม อบต.แก้งไก่
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • การมอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย...
  การมอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย...
 • การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนผู...
  การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนผู...
 • ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2564
  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2564
 • การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1...
  การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1...
 • การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคระบา...
  การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคระบา...
 • โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก
 • การตั้งด่านตรวจ/จุดสกัด เฝ้าระวังป้อง...
  การตั้งด่านตรวจ/จุดสกัด เฝ้าระวังป้อง...
 • การประชุมการเตรียมความพร้อมรับสถานการ...
  การประชุมการเตรียมความพร้อมรับสถานการ...
 • โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ...
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ...
 • ประชุมสภาสมัยสามัญที่2 ครั้งที่1
  ประชุมสภาสมัยสามัญที่2 ครั้งที่1
 • โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน...
  โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน...
 • โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศก...
  โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศก...
 • ร่วมถวายราชสักการะ เนื่องใน "วัน...
  ร่วมถวายราชสักการะ เนื่องใน "วัน...
 • โครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่...
  โครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่...
 • การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1ครั้งที่ 1 ...
  การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1ครั้งที่ 1 ...
 • โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศก...
  โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศก...
 • โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยใจ
  โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยใจ
 • กิจกรรม 5 ส.
  กิจกรรม 5 ส.
นางสาวพวงเพชร บริหาร
นางสาวพวงเพชร บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านและยื่นคำร้องขอรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านและยื่นคำร้องขอรับเบี้ยสงเคราะห์ผู้พิการ
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านและยื่นคำร้องขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ
ประกาศการโอนงบประมาณประจำปี 2563 ครั้งที่ 12
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2563
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา
ลงข่าว : 20/10/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 6
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ
ลงข่าว : 20/10/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 5
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อาหารเสริม นม
ลงข่าว : 20/10/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 5
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564
ลงข่าว : 20/10/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 ครั้งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 20/10/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 20/10/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 20/10/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ตามโครงการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 20/10/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 20/10/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าน 2โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 20/10/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 4
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564
ลงข่าว : 20/10/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 8
สรุปเดือน มกราคม 2564
ลงข่าว : 29/09/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 11
แบบสรุปเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ลงข่าว : 29/09/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 10
แบบรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564
ลงข่าว : 28/09/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 9
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้่างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
ลงข่าว : 13/08/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 33
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564
ลงข่าว : 13/08/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 36
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
ลงข่าว : 13/08/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 27
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
ลงข่าว : 13/08/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 27
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี.ค.64
ลงข่าว : 21/06/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 72
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564
ลงข่าว : 14/06/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 51
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
15/10/2021 : จ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ตามโครงการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/10/2021 : จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/10/2021 : ซื้อวัสดุ ตามโครงการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2021 : จ้างเหมาประกอบอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2021 : เช่าเครื่องเสียง ตามโครงการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/09/2021 : ซื้อที่ดิน
27/09/2021 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาขาม หมู่ที่ ๒ (ถนนสายจุดสามแยกไปบ่อขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/09/2021 : จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/08/2021 : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/08/2021 : ซื้อถุงยังชีพให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ผู้ถูกกักกันตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบสอบถามความคิดเห็น
กระดานข่าวทั่วไป
ควีนสล็อต Queens Slot ( อ่าน 0 / ตอบ 0 )
    โดย : content5   เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2564 : 23:53   
ควีนสล็อต Queens Slot ( อ่าน 0 / ตอบ 0 )
    โดย : content5   เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2564 : 23:49   
Win Win Won เกมสล็อตออนไลน์ ( อ่าน 0 / ตอบ 0 )
    โดย : conten4   เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2564 : 22:25   
โปรโมชั่น ฝาก 20 บาท รับโบนัส 100 บาท ( อ่าน 0 / ตอบ 0 )
    โดย : content1   เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2564 : 15:11   
ปลอดภัย ได้ง่าย จ่ายชัวร์ ( อ่าน 1 / ตอบ 0 )
    โดย : ไข่ตุ๋น   เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2564 : 10:51   
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
ตึกอนาลโยเมตตา โรงพยาบาลสังคม จ หนองคายดูให้จบและแชร์ต่อกันไปเยอะๆนะครับ
โหวดวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
วันจักรี 6 เมษายน
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< ตุลาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ศาลปกครอง
 • กรมทางหลวง
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กรมสรรพากร
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ธ.ธกส
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ธ.ออมสิน
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กระทรวงการคลัง
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • โยธาไทย
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • เว็บไซต์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย