องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
9   คน
สถิติทั้งหมด
18192   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
การตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่น 63
การตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่น 63
 11   6
 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ"
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ"
 43   14
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 2563
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 2563
 7   18
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก
 17   19
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ(สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๓)
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ(สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๓)
 20   45
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  และมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
 18   35
การประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
การประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
 15   30
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผุ้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย)
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผุ้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย)
 13   28
การช่วยเหลือภัยแล้ง
การช่วยเหลือภัยแล้ง
 16   28
การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
 13   44
มอบถุงยังชีพเบื้องต้น(วาตภัย)รอบ2
มอบถุงยังชีพเบื้องต้น(วาตภัย)รอบ2
 10   52
พายุฤดูร้อน รอบที่2
พายุฤดูร้อน รอบที่2
 17   39
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย)
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย)
 9   55
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผุ้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย)
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผุ้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย)
 9   42
จุดตรวจจุดสกัดกั้นเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จุดตรวจจุดสกัดกั้นเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 20   69
การประชุมดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ
การประชุมดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ
 13   53
การช่วยผู้ประสบภัย(วาตภัย)
การช่วยผู้ประสบภัย(วาตภัย)
 17   44
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม2563
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม2563
 16   50
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
 18   81
กีฬาต้านยาเสพติด ปี63
กีฬาต้านยาเสพติด ปี63
 20   82
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมป้องกันไฟป่า 63
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมป้องกันไฟป่า 63
 20   52
งานโหวด ประจำปี 62
งานโหวด ประจำปี 62
 18   65
โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว63
โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว63
 15   74
อบต.แก้งไก่เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพระบรมราชสมภพวันดินโลก-วันพ่อแห่งชาติ
อบต.แก้งไก่เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพระบรมราชสมภพวันดินโลก-วันพ่อแห่งชาติ
 10   81
รับตรวจโบนัส อบต.แก้งไก่2562
รับตรวจโบนัส อบต.แก้งไก่2562
 15   89
งานพระราชทานเพลิงศพ
งานพระราชทานเพลิงศพ
 13   76
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ สมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี 2562
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ สมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี 2562
 12   72


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
1 2 3 4 >>