องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นายคำพันธ์   เยาวเลิศ
นายคำพันธ์ เยาวเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
การประเมิน ITA
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
67   คน
สถิติทั้งหมด
104538   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
โครงการการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย
โครงการการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย
    26
วันที่ 13 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ได้จัดกิจกรรมโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
วันที่ 13 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ได้จัดกิจกรรมโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566
    22
วันที่ 11 เมษายน 2566 อบต.แก้งไก่ ได่จัดโครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 11 เมษายน 2566 อบต.แก้งไก่ ได่จัดโครงการแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    34
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(EIT) ประจำปี 2566
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(EIT) ประจำปี 2566
    27
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล "สงกรานต์" ประจำปี 2566 (ช่วงวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566)
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล "สงกรานต์" ประจำปี 2566 (ช่วงวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566)
    30
วันที่ 20 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 อบต.แก้งไก่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อปพร. ประจำปี 2566
วันที่ 20 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 อบต.แก้งไก่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อปพร. ประจำปี 2566
    314
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ได้เข้าร่วมเดินรณรงค์ควบคุมไฟป่า ประจำปี 2566
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ได้เข้าร่วมเดินรณรงค์ควบคุมไฟป่า ประจำปี 2566
    47
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
    57
โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ประจำปี 2566
โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ประจำปี 2566
    113
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
    52
เทศกาลเล่นโหวดประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2565
เทศกาลเล่นโหวดประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2565
    62
ในวันที่ 17 ม.ค. 2566 อบต.แก้งไก่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทยระดับอำเภอ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ โรงเรียนสังคมวิทยา
ในวันที่ 17 ม.ค. 2566 อบต.แก้งไก่ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทยระดับอำเภอ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ โรงเรียนสังคมวิทยา
    55
กิจกรรมการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566
กิจกรรมการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566
    70
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส หลักสูตรส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ชุมชนคนทำบัญชีเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน”
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส หลักสูตรส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ชุมชนคนทำบัญชีเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน”
    70
จิตอาสาปลูกป่า ณ ห้วยเย็น เนื่องในวันกองทัพเรือไทย
จิตอาสาปลูกป่า ณ ห้วยเย็น เนื่องในวันกองทัพเรือไทย
    99
ประชุมสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ประชุมสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
    77
กิจกรรมจิตอาสา วัดป่าวังนาค บ้านสังกะลี
กิจกรรมจิตอาสา วัดป่าวังนาค บ้านสังกะลี
    94
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไก่ สมัยวิสามัญที่ 2/2565
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไก่ สมัยวิสามัญที่ 2/2565
    113
โครงการฝายประชาอาสาชะลอน้ำ (ฝายแม้ว)
โครงการฝายประชาอาสาชะลอน้ำ (ฝายแม้ว)
    133
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ประจำปี  2565
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก ประจำปี 2565
    119
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ
    103
โครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและหน่วยงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565
โครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและหน่วยงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2565
    145
โครงการจิตอาสสาเราทำดีด้วยหัวใจ กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2565
โครงการจิตอาสสาเราทำดีด้วยหัวใจ กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2565
    155
การประชุมสภา สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2565
การประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
    148
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
    159
กิจกรรมรดน้ำขอพร
กิจกรรมรดน้ำขอพร
    183
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565
    148


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด6
1 2 3 4 5 6 >>