องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นางสาวพวงเพชร   บริหาร
นางสาวพวงเพชร บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ปฏิบัติหน้าที่นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
36   คน
สถิติทั้งหมด
34620   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก
 6   22
การตั้งด่านตรวจ/จุดสกัด เฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การตั้งด่านตรวจ/จุดสกัด เฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 13   32
การประชุมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ภายในเขตตำบลแก้งไก่ (ครั้งที่ 1)
การประชุมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ภายในเขตตำบลแก้งไก่ (ครั้งที่ 1)
 13   26
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ
 14   43
ประชุมสภาสมัยสามัญที่2 ครั้งที่1
ประชุมสภาสมัยสามัญที่2 ครั้งที่1
 9   45
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์  ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ
โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ
 7   58
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564
 11   49
ร่วมถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 "
ร่วมถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 "
 7   52
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปี 2564
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปี 2564
 10   61
การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 11   47
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564
 13   86
โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยใจ
โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยใจ
 20   88
กิจกรรม 5 ส.
กิจกรรม 5 ส.
 11   72
การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
 13   95
กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับวัดป่านาขาม
กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับวัดป่านาขาม
 10   115
ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช พ.ศ.2563
ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช พ.ศ.2563
 4   98
พิธีมอบป้ายรับรองอาหารปลอดภัยและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุภาพตำบลแก้งไก่ ประจำปีงบประมาณ 2563
พิธีมอบป้ายรับรองอาหารปลอดภัยและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุภาพตำบลแก้งไก่ ประจำปีงบประมาณ 2563
 16   114
พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
 18   105
พิธี​วางพวงมาลาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พิธี​วางพวงมาลาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 7   99
กิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ
กิจกรรมจิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ
 18   88
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับปฐมวัยป้องกันเด็กจมน้ำ
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับปฐมวัยป้องกันเด็กจมน้ำ
 16   109
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
 20   107
โครงการฝึกอบรมลดปริมาณขยะ 2563
โครงการฝึกอบรมลดปริมาณขยะ 2563
 16   115
การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563รับร่างข้อบัญญัติ
การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563รับร่างข้อบัญญัติ
 9   120
การสนับสนุนรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ
การสนับสนุนรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ
 4   126
การตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่น 63
การตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่น 63
 11   107
 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ"
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ"
 43   136


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
1 2 3 4 >>