องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นายคำพันธ์   เยาวเลิศ
นายคำพันธ์ เยาวเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
การประเมิน ITA
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
68   คน
สถิติทั้งหมด
104539   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

กองช่าง

ชื่อ - นามสกุล :
จ่าเอกสุริยนต พัวตนะ
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพรรนิภา นาครพันธุ์
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 085-002-9920
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายตะวัน แสงมณี
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ : 093-534-5373
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายพงศ์พณิช ริธัมมา
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการช่วยงานไฟฟ้า
เบอร์ติดต่อ : 061-048-0479
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายการันย์ มั่นมงคล
ตำแหน่ง :
พนักงานผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวชลธิชา วงศ์ต่างตา
ตำแหน่ง :
พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานธุรการงานก่อสร้าง
เบอร์ติดต่อ : 062-178-0608
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายไมตรี ริธรรมมา
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการช่วยงานช่าง/เก็บขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอภิชิต ราชเพ็ชร
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการช่วยงานช่าง/เก็บขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายบรรชา ชาติโสม
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการช่วยงานช่าง/เก็บขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายจตุรงค์ อันสะโก
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการช่าง/คนสวน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเจียม จันทะบุตร
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววีระยุทธ แน่นตีนผา
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยงานนายช่างอุตสาหกรรมฯ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายประไพ แสนจอม
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1