องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นางสาวพวงเพชร   บริหาร
นางสาวพวงเพชร บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ปฏิบัติหน้าที่นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
36   คน
สถิติทั้งหมด
34620   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

กองช่าง

ชื่อ - นามสกุล :
จ่าเอกสุริยนต พัวตนะ
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพรรนิภา นาครพันธุ์
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 085-002-9920
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายตะวัน แสงมณี
ตำแหน่ง :
ประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ : 093-534-5373
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุพรรณ มูลอุดม
ตำแหน่ง :
ประจำรถขยะ
เบอร์ติดต่อ : 093-534-5373
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายกฤษณะ ฉิมหลวง
ตำแหน่ง :
ผู้ช้วยช่าง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวกฤตยา อาสนะชัย
ตำแหน่ง :
งานธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1