องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นายคำพันธ์   เยาวเลิศ
นายคำพันธ์ เยาวเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
การประเมิน ITA
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
68   คน
สถิติทั้งหมด
104539   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

11/05/2023 : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของงานบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2023 : จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กจ ๒๓๑๘ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก้งไก่ หมู่ที่ 3 (สายป่าช้าเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2023 : จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภท รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๒๓๑๘ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2023 : จ้างเหมาตกแต่งสถาทีที่ ตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2023 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/04/2023 : จ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับคณะกรรมการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/04/2023 : จ้างเหมาประกอบอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/04/2023 : ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๔ ประปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/04/2023 : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกกล้า หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/03/2023 : จ้างเหมาตัดชุดและเครื่องแต่งกาย ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/03/2023 : จ้างเหมาปรับเกลี่ยบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/03/2023 : ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/03/2023 : ซื้อแก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง และวัสดุในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/03/2023 : จ้างเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/03/2023 : จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/03/2023 : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2023 : ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ
14/03/2023 : ซื้อครุภัณฑ์อื่น กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาขาม หมู่ที่ ๒ (สายเนินสวนยางตู้สวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/02/2023 : จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๙๘๐ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/02/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2023 : ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งพร้อมขอความเห็นชอบร่างขอบเขตงาน
10/02/2023 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนาตู้อู้ด - ไปฝายน้ำล้นห้วยจาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/02/2023 : จ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/02/2023 : จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภท รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๔๑๗๒ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2023 : ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>