องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นางสาวพวงเพชร   บริหาร
นางสาวพวงเพชร บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ปฏิบัติหน้าที่นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
36   คน
สถิติทั้งหมด
34620   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

03/08/2021 : ซื้อวัสดุ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/08/2021 : ซื้อวัสดุ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2021 : จ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2021 : ซื้อวัสดุ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2021 : ซื้อวัสดุ ตามโครงการป้องกัน และระงับโรคระบาด โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโคกระบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/06/2021 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 (สายห้วยขมิ้นไปสวนพ่อจ่าเปี๊ยก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/06/2021 : ซื้อวัสดุ ตามโครงการสนับสนุนการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/06/2021 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/06/2021 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2021 : ซื้อวัสดุ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2021 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/05/2021 : ซื้อวัสดุ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2021 : เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2021 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/05/2021 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก้งไก่ หมู่ที่ 3 (ถนนสายไปหน้าฝายห้วยจาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2021 : จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/04/2021 : ซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2021 : จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/04/2021 : จ้างฝังกลบบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/04/2021 : ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2021 : จ้างเหมาประกอบอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2021 : ซื้อเครื่องเป่าลมเป่าใบไม้,เครื่องเลื่อยยนต์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2021 : เครื่องเป่าลมเป่าใบไม้, เครื่องเลื่อยยนต์ ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า
31/03/2021 : จ้างเหมาประกอบอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/02/2021 : จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๖๖๗ หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2021 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านนาขาม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/02/2021 : ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์เชื่อมประปาหมู่บ้าน บ้านนาขาม (คุ้มน้อยห้วยหินขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2021 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเจื้อง หมู่ที่ ๔ (ถนนสายนาแลจุดที่ 1 บ้านพ่อจุ้ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2021 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านสังกะลี หมู่ที่ 5 (จำนวน 3 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/12/2020 : จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด6
1 2 3 4 5 6 >>