องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นายคำพันธ์   เยาวเลิศ
นายคำพันธ์ เยาวเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
การประเมิน ITA
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
64   คน
สถิติทั้งหมด
104535   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
01/05/2566 : ปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤษาคม ๒๕๖๖
01/03/2566 : ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ รับการประเมิน EIT
03/04/2566 : ปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกกล้าและบ้านนาขาม ในวันที่ 11 เมษายน 2566
14/02/2566 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
09/02/2566 : ขอความอนุเคราะห์แจ้งจิตอาสาเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยใจ
03/03/2566 : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
25/01/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง ปิดการเรียนการสอน
11/01/2566 : ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
10/01/2566 : กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
01/12/2565 : การจัดงานเทศกาลเล่นโหวด ประจำปี ๒๕๖๕
01/10/2565 : เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
10/10/2565 : จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
19/08/2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่รับทราบปัญหาความเดือดร้อน ปี 2565
03/08/2565 : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
26/07/2565 : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
19/07/2565 : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
12/07/2565 : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
12/07/2565 : รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
07/07/2565 : ประกาศเชิญชวนราคา จ้างก่อสร้างเมรุเผาศพป่าช้าบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/05/2565 : ประกาศ อบต.แก้งไก่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด7
1 2 3 4 5 6 7 >>