องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
9   คน
สถิติทั้งหมด
18192   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
05/08/2562 : แผนการป้องกันการทุจริต
04/08/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโสกกล้า ม.1(จำนวน2เส้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
31/07/2563 : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสมัญที่ 3 ประจำปี 2563
31/07/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ครั้งที่ 13
21/07/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 (จำนวน 2 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/07/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
30/06/2563 : ประกาศ อบต.แก้งไก่ เรื่อง ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 (จำนวน 2 เส้น)
30/06/2563 : ประกาศ อบต.แก้งไก่ เรื่อง หลักเหณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติจัดซื้องจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
24/06/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)
19/06/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง รายงานการประชุมสภา อบต.แก้งไก่ 14พ.ค.63
19/06/2563 : ประกาศสภา อบต.แก้งไก่ เรื่องรายงานการประชุมสภา อบต.แก้งไก่ 12 พ.ค.2563
17/04/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
03/04/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
02/04/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
31/03/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นค.ถ.37-012 แยก ทล.2376 แพลนปูน-บ้านแก้งไก่ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/03/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
27/03/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง งดจัดกิจกรรมวันผุ้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
26/03/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
26/03/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
20/03/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>