องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นายคำพันธ์   เยาวเลิศ
นายคำพันธ์ เยาวเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
การประเมิน ITA
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
393   คน
สถิติทั้งหมด
144926   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

กองการศึกษาฯ

ชื่อ - นามสกุล :
นายนพพร คำพิสัย
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววิภารัตน์ ริโยธา
ตำแหน่ง :
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ : 085-749-9501
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวภาวดี สาสุข
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ : 084-523-3693
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางชุติกานต์ ทะราช
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ : 098-621-4796
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางนภัสสร สุขะบูรณะ
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ : 081-954-9178
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางนาตยา จำปานิล
ตำแหน่ง :
ผช.จพง.ธุรการ
เบอร์ติดต่อ : 080-757-6758
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวมัลลิกา จินนาโด
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 091-867-0641
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวณัฐการญจน์ มีมั่น
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการช่วนงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกกล้า
เบอร์ติดต่อ : 085-203-3606
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวรัชนก เนื่องชมภู
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการศึกษา/ธุรการ
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนลินภา ริพวงพันธ์
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการช่วนงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1