องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
9   คน
สถิติทั้งหมด
18192   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

กองการศึกษาฯ

ชื่อ - นามสกุล :
นางคำผอง ภูมี
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางกัณระญามาศ หลักมั่น
ตำแหน่ง :
ครุผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวกมลชนก อุ่นเที่ยว
ตำแหน่ง :
ครุผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวภาวดี สาสุข
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางชุติกานต์ ทะราช
ตำแหน่ง :
ผู้ดุแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางนภัสสร สุขะบูรณะ
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวมลิกา จินนาโด
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววิลาวรรณ ฉานสูงเนิน
ตำแหน่ง :
บันทึกข้อมูลกองการศึกษา
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1