องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นางสาวพวงเพชร   บริหาร
นางสาวพวงเพชร บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ปฏิบัติหน้าที่นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
33   คน
สถิติทั้งหมด
34617   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

กองการศึกษาฯ

ชื่อ - นามสกุล :
นางคำผอง ภูมี
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 081-013-4768
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางกัณระญามาศ หลักมั่น
ตำแหน่ง :
ครุผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ : 085-749-9501
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวกมลชนก อุ่นเที่ยว
ตำแหน่ง :
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ : 089-570-4720
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวภาวดี สาสุข
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 084-523-3693
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางชุติกานต์ ทะราช
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ : 098-621-4796
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางนภัสสร สุขะบูรณะ
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ : 081-954-9178
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวมลิกา จินนาโด
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 091-867-0641
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววิลาวรรณ ฉานสูงเนิน
ตำแหน่ง :
บันทึกข้อมูลกองการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 095-203-3606
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวณัฐการญจน์ มีมั่น
ตำแหน่ง :
ทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 085-203-3606
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1