องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
9   คน
สถิติทั้งหมด
18192   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

กองคลัง

ชื่อ - นามสกุล :
จ่าเอกสมพงษ์ พลบูรณ์
ตำแหน่ง :
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุกัญญา อ่างมัจฉา
ตำแหน่ง :
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเลียม แน่นตีนผา
ตำแหน่ง :
ผช.นวก.จัดเก็บรายได้
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางอรวรรณ พลบูรณ์
ตำแหน่ง :
ผช.จพง.พัสดุ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวณัฐการญจน์ มีมั่น
ตำแหน่ง :
ทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุภาลักษณ์ กอเขียวหล้า
ตำแหน่ง :
งานธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวกฤตยา อาสนะชัย
ตำแหน่ง :
งานธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววิภา ทองทิพย์
ตำแหน่ง :
เก็บค่าขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอนงภรณ์ ณ หนองคาย
ตำแหน่ง :
นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพิมพ์พรรณ รันธิสอน
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงาน พัสดุปฏิบัติงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1