องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นางสาวพวงเพชร   บริหาร
นางสาวพวงเพชร บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ปฏิบัติหน้าที่นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
31   คน
สถิติทั้งหมด
34615   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

กองคลัง

ชื่อ - นามสกุล :
จ่าเอกสมพงษ์ พลบูรณ์
ตำแหน่ง :
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
เบอร์ติดต่อ : 091-865-5474
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุกัญญา อ่างมัจฉา
ตำแหน่ง :
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ : 081-051-3821
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอนงภรณ์ ณ หนองคาย
ตำแหน่ง :
นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 094-385-6600
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพิมพ์พรรณ รันธิสอน
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงาน พัสดุปฏิบัติงาน
เบอร์ติดต่อ : 092-135-1838
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเลียม แน่นตีนผา
ตำแหน่ง :
ผช.นวก.จัดเก็บรายได้
เบอร์ติดต่อ : 085-853-1260
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางอรวรรณ พลบูรณ์
ตำแหน่ง :
ผช.จพง.พัสดุ
เบอร์ติดต่อ : 089-222-5095
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุภาลักษณ์ กอเขียวหล้า
ตำแหน่ง :
งานธุรการ
เบอร์ติดต่อ : 080-178-7720
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1