องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นายคำพันธ์   เยาวเลิศ
นายคำพันธ์ เยาวเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
การประเมิน ITA
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
185   คน
สถิติทั้งหมด
171405   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

กองคลัง

ชื่อ - นามสกุล :
นายอิสระ ปุนนา
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 0960807418
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุกัญญา อ่างมัจฉา
ตำแหน่ง :
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ : 042-441-609
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวชัชฎาภรณ์ สนทอง
ตำแหน่ง :
ผช.จพง.พัสดุและทรัพย์สิน
เบอร์ติดต่อ : 089-2779378
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเลียม แน่นตีนผา
ตำแหน่ง :
ผช.นวก.จัดเก็บรายได้
เบอร์ติดต่อ : 085-853-1260
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุภาลักษณ์ กอเขียวหล้า
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการช่วยงานธุรการ/การเงิน
เบอร์ติดต่อ : 080-178-7720
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางวิภา ทองทิพย์
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการงานจัดเก็บ
เบอร์ติดต่อ : 061-043-4165
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุมิตตา บาบุญ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววรรณนิศา ทับอาษา
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการช่วยงานการเงิน
เบอร์ติดต่อ : 083-239-7260
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1