องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นางสาวพวงเพชร  บริหาร
นางสาวพวงเพชร บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ปฏิบัติหน้าที่นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
33   คน
สถิติทั้งหมด
34617   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561
ภาพกิจกรรม อบต.แก้งไก่
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก
 • การตั้งด่านตรวจ/จุดสกัด เฝ้าระวังป้อง...
  การตั้งด่านตรวจ/จุดสกัด เฝ้าระวังป้อง...
 • การประชุมการเตรียมความพร้อมรับสถานการ...
  การประชุมการเตรียมความพร้อมรับสถานการ...
 • โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ...
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ...
 • ประชุมสภาสมัยสามัญที่2 ครั้งที่1
  ประชุมสภาสมัยสามัญที่2 ครั้งที่1
 • โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน...
  โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน...
 • โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศก...
  โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศก...
 • ร่วมถวายราชสักการะ เนื่องใน "วัน...
  ร่วมถวายราชสักการะ เนื่องใน "วัน...
 • โครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่...
  โครงการฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่...
 • การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1ครั้งที่ 1 ...
  การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1ครั้งที่ 1 ...
 • โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศก...
  โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศก...
 • โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยใจ
  โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยใจ
 • กิจกรรม 5 ส.
  กิจกรรม 5 ส.
 • การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1...
  การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1...
 • กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับวัดป่านาขาม
  กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับวัดป่านาขาม
 • ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช พ.ศ.2563
  ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช พ.ศ.2563
 • พิธีมอบป้ายรับรองอาหารปลอดภัยและเวทีแ...
  พิธีมอบป้ายรับรองอาหารปลอดภัยและเวทีแ...
 • พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเร...
  พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเร...
นางสาวพวงเพชร บริหาร
นางสาวพวงเพชร บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
นายบรรพต สาสุข
นายบรรพต สาสุข
ประธานสภา
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านและยื่นคำร้องขอรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านและยื่นคำร้องขอรับเบี้ยสงเคราะห์ผู้พิการ
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านและยื่นคำร้องขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ
ประกาศการโอนงบประมาณประจำปี 2563 ครั้งที่ 12
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2563
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุ โรคลัมปีสกิน
ลงข่าว : 28/06/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุกขยะ
ลงข่าว : 23/06/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 17
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อาหารเสริม นม
ลงข่าว : 23/06/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 22
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี.ค.64
ลงข่าว : 21/06/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มีนาคม 2564
ลงข่าว : 21/06/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 19
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุตาโครงการตั้งจุดตรวจโควิด
ลงข่าว : 21/06/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 29
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ลงข่าว : 21/06/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ระดับปฐมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 14/06/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงข่าว : 14/06/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 25
ประกาศ ยกเลิกผู้ชนะการคัดเลือก
ลงข่าว : 14/06/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 24
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
03/08/2021 : ซื้อวัสดุ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/08/2021 : ซื้อวัสดุ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2021 : จ้างเหมาประกอบอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2021 : ซื้อวัสดุ ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2021 : ซื้อวัสดุ ตามโครงการป้องกัน และระงับโรคระบาด โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ในโคกระบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/06/2021 : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 (สายห้วยขมิ้นไปสวนพ่อจ่าเปี๊ยก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/06/2021 : ซื้อวัสดุ ตามโครงการสนับสนุนการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/06/2021 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน เด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/06/2021 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ระดับประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2021 : ซื้อวัสดุ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบสอบถามความคิดเห็น
กระดานข่าวทั่วไป
การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ( อ่าน 22 / ตอบ 1 )
    โดย : A   เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2564 : 10:23    ตอบล่าสุด : พรทิพย์
ทดสอบระบบ ( อ่าน 41 / ตอบ 2 )
    โดย : ทดสอบระบบ   เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2564 : 13:19    ตอบล่าสุด : สล็อต ทดลอง เล่น
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
ตึกอนาลโยเมตตา โรงพยาบาลสังคม จ หนองคายดูให้จบและแชร์ต่อกันไปเยอะๆนะครับ
โหวดวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
วันจักรี 6 เมษายน
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< มิถุนายน 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • เว็บไซต์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กรมจัดหางาน
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • โยธาไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ศาลปกครอง
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กรมสรรพากร
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงบประมาณ
 • ธ.ออมสิน
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงการคลัง
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กรมบัญชีกลาง
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมทางหลวง
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา