องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นายคำพันธ์   เยาวเลิศ
นายคำพันธ์ เยาวเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
การประเมิน ITA
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
64   คน
สถิติทั้งหมด
104535   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

O23 ถึง O26 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O24.การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
O23.นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาสสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.)(สอบสัมภาษณ์)การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธฺเข้ารการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธาและตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รายงานแผนอัตรากำลัง 3 ปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่น
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบบประมาณ พ.ศง 2564 - 2566
ประกาศอกำหนดหลักเกณฑ์การลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคล่กรทางการศึกษาและพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2565
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2565
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2565
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2565
O25.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานงานการบริหารปละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2563


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2