องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นายคำพันธ์   เยาวเลิศ
นายคำพันธ์ เยาวเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
การประเมิน ITA
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
64   คน
สถิติทั้งหมด
104535   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

O42 ถึง O43 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O43.การดำเนินการตามมาตรการ่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (EIT)
O42.การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน พ.ศ.2565


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1