องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นายคำพันธ์   เยาวเลิศ
นายคำพันธ์ เยาวเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
การประเมิน ITA
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
64   คน
สถิติทั้งหมด
104535   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

O27 ถึง O30 : การส่งเสริมความโปร่งใส

O29.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30.การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2565
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ พ.ศ.2565
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565
แผนการใช้จ่ายงงบประมาณประจำปี 2565
ข้อบัญญัติประจำปี พ.ศ. 2565
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564
O27.การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 2564
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2564


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1