องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นายคำพันธ์   เยาวเลิศ
นายคำพันธ์ เยาวเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
การประเมิน ITA
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
384   คน
สถิติทั้งหมด
144917   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
O14.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O17.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2566
O12.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 รอบแรก 6 เดือน
O16.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2566 รอบแรก 6 เดือน
O15.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการงานเบี้ยยังชีพ
O13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
O11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศ ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ต่อ 4
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ต่อ3
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ต่อ2
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (ระว่างเดือตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2564
แผนดำเนินงานประจำปี 2565
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการรอบ 6 เดือน แรกของปีงบประมาณ2565
คู่มือมาตรฐานการให้บริการการขออนุญาติก่อสร้าง


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2