องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นายคำพันธ์   เยาวเลิศ
นายคำพันธ์ เยาวเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
การประเมิน ITA
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
186   คน
สถิติทั้งหมด
171406   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 3 วันที่15 สิงหาคม 2565
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่3
O10.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประจำปี 2566
O6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ปี 2566
O3. อำนาจหน้าที่ ปี 2566
O2.ข้อมูลผู้บริหาร ปี 2566
O1.โครงสร้าง ปี 2566
โครงสร้าง 2565
อำนาจหน้าที่ 2565
ข้อมูลผู้บริหาร 2565
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 2565
วิสัยทัศน์ /ยุทธศาสตร์
โครงสร้าง 2564
สภาพทั่วไป


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1