องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นายคำพันธ์   เยาวเลิศ
นายคำพันธ์ เยาวเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
การประเมิน ITA
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
335   คน
สถิติทั้งหมด
184705   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ เรื่อง ปิดการเรียนการสอน 

ลงข่าว : 25/01/2566

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงขอประกาศปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการส่วนตำบลแก้งไก่ 2 ศูนย์เข้าชม : 211