องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นายคำพันธ์   เยาวเลิศ
นายคำพันธ์ เยาวเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
การประเมิน ITA
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
25   คน
สถิติทั้งหมด
144951   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

เทศกาลเล่นโหวดประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 30 - 31 ธันวาคม 2565 

ลงข่าว: 04/01/2566    20   215