องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นายคำพันธ์   เยาวเลิศ
นายคำพันธ์ เยาวเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
การประเมิน ITA
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
67   คน
สถิติทั้งหมด
104538   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส หลักสูตรส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคล ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ชุมชนคนทำบัญชีเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” 

ลงข่าว: 01/12/2565    14   70