องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นางสาวพวงเพชร   บริหาร
นางสาวพวงเพชร บริหาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ปฏิบัติหน้าที่นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
30   คน
สถิติทั้งหมด
34614   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

ประชุมสภาสมัยสามัญที่2 ครั้งที่1 

ลงข่าว: 03/05/2564    9   44

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 64   นางสาวพวงเพชร  บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่ ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 เพื่อขอความเห็นชอบ เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)ครั้งที่3 พ.ศ. 2564