องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
https://www.khangkhai.go.th
นายคำพันธ์   เยาวเลิศ
นายคำพันธ์ เยาวเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
ข้อมูลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
การประเมิน ITA
เอกสารเผยแพร่
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
62   คน
สถิติทั้งหมด
104533   คน
เริ่มนับวันที่ 12 กันยายน 2561

O7. ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2567
ประชาสัมพันธ์ การจัดงานเทศกาลเล่นโหวด ประจำปี 2565
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปิดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกกล้าและบ้านนาขาม ในวันที่ 11 เมษายน 2566
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ รับการประเมิน EIT ประจำปี 2566
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ห้วงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566
ข้อบัญญัติประจำปี พ.ศ.2566


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1